01 september 2020

Brom- en snorfietsen niet meer toegestaan in binnenstad Enschede

Sinds 1 september 2020 geldt een nieuwe regel in de binnenstad van Enschede: bromfietsen en snorfietsen mogen de binnenstad van Enschede niet meer inrijden. Dit geldt voor het gebied waar al eerder een rijverbod voor auto’s was. Door deze nieuwe regel wordt fietsen in het centrum van Enschede weer een stukje fijner en veiliger. Maar ook voor fietsers geldt natuurlijk: rij rustig en let goed op elkaar, zeker ook op voetgangers.

Groot draagvlak voor verbod

Brom- en snorfietsen geven veel overlast in de binnenstad van Enschede. Daarom heeft de gemeente Enschede besloten plannen te maken om brommers en scooters uit de binnenstad te weren. Tijdens dit proces is gesproken met tal van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Uit deze gesprekken blijkt dat er een groot draagvlak is voor een verbod.

“We willen de binnenstad een aantrekkelijke en leefbare plek laten zijn voor iedereen die er loopt en rustig fietst”, aldus wethouder Jurgen van Houdt. “Met een verbod beschermen we de meest kwetsbare weggebruikers en maken we van de binnenstad een veilige plek voor iedereen. In een leefbaar en aantrekkelijk centrum horen scooters en bromfietsen niet meer thuis. Conform de nieuwe mobiliteitsvisie kiezen we zo steeds meer voor lopen en fietsen. Zowel veel ondernemers als bewoners zien een verbod liever vandaag dan morgen werkelijkheid worden.”

“Met een verbod beschermen we de meest kwetsbare weggebruikers en maken we van de binnenstad een veilige plek voor iedereen.”

Jurgen van Houdt, Wethouder

Nieuwe regels

In de gehele binnenstad van Enschede geldt na de invoering van het nieuwe beleid een inrijdverbod voor brom- en snorfietsen. Het gebied dat hiervoor is aangewezen is gelijk aan het gebied dat al gesloten is voor autoverkeer. Omdat speedpedelecs in de Wegenverkeerswet ook gezien worden als bromfiets, worden ook deze niet meer toegestaan.

In de hele binnenstad mag straks gelopen en gefietst worden. Door voor de hele binnenstad te kiezen voor één soort beleid, wordt het voor iedereen duidelijker wat waar wel en niet mag. In eerste instantie zullen BOA’s van de gemeente toezien op de handhaving van de nieuwe regels. Op termijn is het mogelijk om een koppeling te maken met het camerasysteem dat nu toezicht houdt op het inrijverbod voor auto’s.

Lees meer op de website van gemeente Enschede.

Recent
fietsnieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Dan blijf je op de hoogte van al het fietsnieuws uit Enschede.