Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-09-2020.

Enschede Fietsstad voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. enschedefietsstad.nl

Het bevorderen van toegankelijkheid

De website is gebouwd op basis van de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Daarnaast houden wij bij het bijhouden en uitbreiden van de website rekening met toegankelijkheid door:

  • Onderzoek: Deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij direct op.
  • Controle van content: Alle content wordt voor publicatie getoetst op toegankelijkheid door de redactie van deze website.
  • Tussentijdse controle: Tussentijds vindt er periodiek controle plaats op de content op deze website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar info@enschedefietsstad.nl.