Privacy Statement

Keijzer B.V. voert het project ‘Enschede Fietsstad’ uit in opdracht van de gemeente Enschede. Keijzer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement staat omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacy statement aandachtig door te nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Keijzer en waarvoor?

Via deze website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Enschede Fietsstad. Daarnaast is het voor sommige acties nodig om je aan te melden, waarbij we een aantal gegevens nodig hebben van deelnemers. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of deelnemers zich aan de criteria voor deelname voldoen, producten te bestellen, beloningen toe te sturen en om onderzoek te doen naar reisgedrag. Uitkomsten van onderzoek worden altijd geanonimiseerd gedaan.

Voor diverse acties maakt Enschede Fietsstad gebruik van de Enschede Fietst-app. In deze app wordt privacygevoelige informatie verzameld. De app voldoet aan de strengste richtlijnen op het gebied van persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op App privacy reglement. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen de Enschede Fietst-app en Enschede Fietsstad.

Via het deze website vragen wij de volgende persoonsgegevens:

Soort gegeven Doel van verwerking
Voor- en achternaam, e-mailaders en telefoonnummer Persoonlijke communicatie
Adresgegevens Bepalen of je aan de actiecriteria voldoet
Geboortedatum Voor sommige acties geldt een leeftijdscriteriam
Geslacht Onderzoek m.b.t. je reisgedrag
Vragen met betrekking tot je reisgedrag Onderzoek m.b.t. je reisgedrag

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Keijzer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Via welke media wordt er gecommuniceerd?

Enschede Fietsstad communiceert als volgt met haar relaties:

  • Delen van nieuws met betrekking tot het project via e-mail en social media;
  • Informeren over acties met de deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld;
  • Beantwoorden van vragen via de e-mail (via info@enschedefietsstad.nl);
  • Nieuws met betrekking tot het project Enschede Fietsstad te delen.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy statement, dan kun je deze richten aan: info@enschedefietsstad.nl. Je kunt je tevens rechtstreeks richten tot de verantwoordelijke partij, Je kunt je vragen richten tot de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Enschede en daarvoor mailen naar fgb@enschede.nl.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Als je de persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen en het lukt je niet zelf via je account, dan kun je een verzoek indienen bij Keijzer. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@enschedefietsstad.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Keijzer zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Klachten

Klachten met betrekking tot je privacy kun je indienen bij de gemeente Enschede via fgb@enschede.nl. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet goed wordt behandeld, dan heb je nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Dan blijf je op de hoogte van al het fietsnieuws uit Enschede.