Privacy statement

Keijzer B.V. voert het project ‘Enschede Fietsstad 2020’ uit in opdracht van de gemeente Enschede. Keijzer neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring staat omschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Keijzer en waarvoor?

Via de projectwebsite kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Enschede Fietsstad 2020. Daarnaast is het voor sommige acties nodig om je aan te melden, waarbij we een aantal gegevens nodig hebben van deelnemers. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of deelnemers zich aan de criteria voor deelname voldoen, producten te bestellen, beloningen toe te sturen en om onderzoek te doen naar reisgedrag. Uitkomsten van onderzoek worden altijd geanonimiseerd gedaan.

Voor diverse acties maakt Enschede Fietsstad 2020 gebruik van de SMART-app. In deze app wordt privacygevoelige informatie verzameld. De app voldoet aan de strengste richtlijnen op het gebied van persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden op www.smartintwente.nl/privacy. Er vindt geen uitwisseling van persoonsgegevens plaats tussen de SMART-app en Enschede Fietsstad 2020.

Via het de website www.enschedefietsstad.nl vragen wij de volgende persoonsgegevens:

Soort gegeven Doel van verwerking
Voor- en achternaam, e-mailaders en telefoonnummer Persoonlijke communicatie
Adresgegevens Bepalen of je aan de actiecriteria voldoet
Geboortedatum Voor sommige acties geldt een leeftijdscriteriam
Geslacht Onderzoek m.b.t. je reisgedrag
Vragen met betrekking tot je reisgedrag Onderzoek m.b.t. je reisgedrag

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Keijzer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Via welke media wordt er gecommuniceerd?

Enschede Fietsstad 2020 communiceert als volgt met haar relaties:

  • Delen van nieuws met betrekking tot het project via e-mail en social media;
  • Informeren over acties met de deelnemers die zich hiervoor hebben aangemeld;
  • Beantwoorden van vragen via de e-mail (via info@enschedefietsstad.nl);
  • nieuws met betrekking tot het project Enschede Fietsstad 2020 te delen.

Cookies van Enschede Fietsstad 2020

De website van ‘Enschede Fietsstad 2020’ is gemaakt door Keijzer en maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Je kunt het gebruik van onze cookies hier wijzigen: Wijzig cookie instellingen

Gebruik van derden

Keijzer verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die – in opdracht van Keijzer – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:

Organisatie Vestigingsplaats Werkzaamheden/diensten
Google Noord-en Zuid-Amerika, Europa en Azië Google Analytics voor webstatistieken
Mailchimp Atlanta, USA Versturen en beheren nieuwsbrieven
Typeform Virginia, USA Inwinnen van gegevens via webformulieren en aanmelden van deelnemers
Odoo Nederland Aanmelden en registratie van deelnemers

Google Analytics

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt voor ons geanalyseerd. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie zal enkel met derden worden gedeeld wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Facebook Pixel

Een Facebook tracking pixel wordt gebruikt voor retargeting. Dit stelt ons in staat om gericht relevante advertenties te tonen op het advertentienetwerk van Facebook (waaronder Instagram). Daarnaast worden cookies van Facebook gebruikt om een bezoeker in staat te stellen een artikel of pagina op onze website te delen via Facebook.

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacyverklaring, dan kun je deze richten aan: info@enschedefietsstad.nl. Je kunt je tevens rechtstreeks richten tot de verantwoordelijke partij, Je kunt je vragen richten tot de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Enschede en daarvoor mailen naar fgb@enschede.nl.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Als je de persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen en het lukt je niet zelf via je account, dan kun je een verzoek indienen bij Keijzer. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@enschedefietsstad.nl met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Keijzer zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Klachten

Klachten met betrekking tot je privacy kun je indienen de gemeente Enschede via fgb@enschede.nl. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet goed wordt behandeld, dan heb je nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.