De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien. Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last krijgt van forse kortstondige regenbuien. Daarom gaan wij de wateroverlast aanpakken.

Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 komt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en er wordt een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. Dit maakt de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker. De werkzaamheden vinden plaats in de periode oktober 2018 tot eind 2019. Over het proces van de werkzaamheden en de verschillende fases communiceren wij proactief met betrokkenen.

Eerste fase

Vanaf 7 januari starten de werkzaamheden van de eerste fase tussen het Van Heekplein (de dagmarkt) en de Kalandergang en Kortelandstraat. Tijdens de uitvoering blijft de kruising Boulevard 1945 – Mooienhof toegankelijk. Ook de Kortelandstraat blijft grotendeels bereikbaar. Lopend en met de fiets aan de hand is de eerste fase bereikbaar. Het verleggen van kabels en leidingen door de nutspartijen in het troittoir is bijna afgerond voor de eerste fase. Zij beginnen in januari met het tweede gedeelte tussen de Kalandergang en De Klomp.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verleggen en vernieuwen van de huidige riolering, het plaatsen van het bergingsriool, het aanleggen van de wadi’s en het opnieuw inrichten van de straat. Als de weersomstandigheden mee zitten, is de eerste fase eind maart afgerond. Dan start fase twee Kalandergang en Kortelandstraat tot De Klomp.

Bereikbaarheid

De Oldenzaalsestraat is in 2019 gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met gele omleidingsborden. Bent u bestemmingsverkeer? De panden aan de Oldenzaalsestraat en de zijstraten zijn grotendeels bereikbaar. Voetpaden blijven, waar mogelijk, bereikbaar voor voetgangers. Voor de eerste fase is er een beperkt aantal dagen waarop de Kortelandstraat niet goed toegankelijk is. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. Hieronder vindt u de huidige omleidingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers.

Wilt u de laatste updates over de bereikbaarheid ontvangen? Download dan de SMART mobiliteit app bij Google play of de App Store en gebruik de groepscode ODZ2019.

Vervolg werkzaamheden

Om de overlast te beperken gaat de weg er in vijf verschillende fases, van kruising tot kruising, uit. De werkzaamheden starten aan de kant van de Klanderij en we werken door richting het spoor. De totale werkzaamheden duren tot eind 2019. Ruim voor de start van de volgende fase informeren wij u opnieuw via deze webpagina over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u kijken op deze website.