De laatste tijd kwamen er veel klachten binnen over het verkeerslicht op de hoek Deurningerstraat-Roomweg. Fietsers moesten er onnodig lang wachten op groen. Wat was er aan de hand? We vragen het aan Kees van der Neut, de man die zich in Enschede met de verkeerslichten bezighoudt.

Van der Neut: “Er kwamen inderdaad veel klachten binnen over dit verkeerslicht. Daarom wilden we weten of er iets aan de hand was. We hebben de leverancier van het verkeerslicht gevraagd om dit uit te zoeken. En inderdaad bleek er iets mis te zijn.”

Wat was er aan de hand?

“Voor ieder verkeerslicht wordt een soort logboek bijgehouden. Op basis van dit logboek bleek dat er veel ‘valse’ aanvragen voor groen waren. Normaal wordt groen ‘aangevraagd’ als een voertuig over de lus in het wegdek rijdt. Of als een fietser of voetganger op het knopje drukt. Het bleek dat er op bepaalde plekken om groen werd gevraagd als er niemand aan kwam. Daardoor moesten andere weggebruikers voor niets lang wachten. Vooral fietsers hadden hier last van.”

Daarna was het probleem dus opgelost?

“Het euvel is inderdaad verholpen. Maar de klachten bleven. Er was blijkbaar meer aan de hand. We hebben daarom opnieuw naar het logboek gekeken. Toen bleek dat er een tweede probleem was. Fietsers werden soms zomaar overgeslagen. Daardoor moesten ze nog steeds lang wachten.”

En nu werkt alles weer?

“De problemen zijn nu opgelost en alles werkt weer naar behoren.“

Hoe draagt dit bij aan Enschede Fietsstad 2020?

“Mensen reageerden in de trant van: als Enschede serieus een fietsstad wil zijn, pak dan dit probleem aan. Want in een echte fietsstad hoef je niet zo lang op rood te wachten. En daar hadden ze terecht een punt. Daarom hebben we snel gezocht naar een oplossing. Omdat er meer problemen speelden, heeft het toch nog even geduurd voordat de klachten zijn opgelost.

De Deurningerstraat is een belangrijke invalsroute, ook voor fietsers. Met het oplossen van dit probleem hopen we dat fietsers weer wat blijer worden. Al blijft het natuurlijk een verkeerslicht, en voor rood wachten is nooit leuk.”