Deze actie is inmiddels afgelopen.

Gaat jouw sportclub de fietsuitdaging aan?

Enschede Fietsstad 2020

Enschede is op weg om in 2020 een echte fietsstad te zijn. Daarom investeert de gemeente in goede en veilige fietsvoorzieningen. En in leuke fietsuitdagingen! ‘Bike2Sport 2019’ is een van de vele uitdagingen die onder de noemer Enschede Fietsstad 2020 georganiseerd worden.

Want fietsen, dat hoort echt bij Enschede. Ook als je naar je sportclub reist.

Wat is Bike2Sport?

‘Bike2Sport 2019’ is een groepsuitdaging die voor de tweede keer op rij wordt georganiseerd. Het is een fietsuitdaging voor sportclubs in Enschede waarbij leden per sportclub, tussen 1 februari en 31 mei 2019, samen zoveel mogelijk met de fiets naar hun sportclub reizen. De uitdaging is het totaal aantal ritten te halen dat de sportclub zelf vooraf heeft vastgesteld.

Ieder lid kan per dag maximaal 1 keer (1 rit = 1 euro) bijdragen aan het totale aantal ritten van zijn sportclub.

Winnaars Bike2Sport 2018 met Wethouder Sport Jurgen van Houdt.

Extra beloning

Haalt jouw club het totaal aantal ritten dat ze beloofd hebben te maken, dan maken ze kans op een extra beloning van 1.000 euro!

Wil jij als clublid meedoen aan Bike2Sport 2019? Motiveer dan je bestuur om jullie sportclub aan te melden!

Gaat jouw club de uitdaging aan?

Alle sportclubs in Enschede ontvangen via Sportaal informatie over de fietsuitdaging ‘Bike2Sport 2019’. Slechts een beperkt aantal sportclubs kan echter meedoen met een uitdaging.

Bij de aanmelding van je club vragen we je om het volgende in te vullen:

 • welke uitdaging jullie aangaan: hoeveel fietsritten jouw club gaat maken,
 • hoe jullie de leden gaan enthousiasmeren om fietsritten te maken,
 • hoe gaan jullie ervoor willen zorgen dat clubleden blijvend gaan fietsen

De inschrijfperiode is gesloten, het is niet meer mogelijk uw club aan te melden.

Na de selectie:

SMART-app

In de app ‘SMART Mobiliteit’ wordt de uitdaging van jouw sportclub door ons aangemaakt. Iedere club ontvangt kort voor de start van de fietsuitdaging een link naar deze uitdaging. Deze link kan gedeeld worden met de leden van de club. Via de link melden leden zich aan voor de uitdaging van hun eigen club. Je dient hiervoor wel de app ‘SMART in Twente’ op je telefoon te downloaden. De app registreert vervolgens automatisch alle ritten die leden naar en van de sportclub maken.

Let wel: alleen fietsritten worden geregistreerd! Ritten met een auto of scooter tellen niet mee en worden niet geregistreerd!

Via de app kan je als clubs tevens zien welke vorderingen je club maakt.

Veel gestelde vragen over de SMART Mobiliteit app:

SMART staat voor Self-Motivated And Rewarded Travelling. Het is een handige, gratis app die jou helpt slimmer en bewuster van, naar en in Twente te reizen. Met SMART kun je door slim te reizen punten verdienen. Deze punten kunnen vervolgens in de SMART Mobiliteit-app shop verzilverd worden. In de SMART Mobiliteit-app kun je individuele uitdagingen en groepsuitdagingen aangaan. Bike2Sport 2019 is een voorbeeld van een groepsuitdaging.

SMART Mobiliteit-app meet jouw reisgedrag en geeft je snel een persoonlijk advies. Zo kun je slimmer, sneller en bewuster reizen.

De SMART Mobiliteit-app verzamelt:

 • Begin- en eindtijd van elke rit;
 • Begin- en eindpunt, route en gebruikte infrastructuur tijdens elke rit;
 • Afgelegde afstand, reisduur en gemiddelde snelheid;
 • Vervoersmiddel bij elke rit;
 • Doel van de rit;
 • Vaak bezochte plaatsen;
 • Veel gekozen routes;
 • Onderlinge verhouding van gebruikte vervoersmiddelen;
 • Weercondities tijdens de rit;
 • Schatting van kosten, CO2 besparing en verbrande calorieën per rit;
 • Eventueel gegeven feedback.

De verwerking van deze informatie vindt plaats in een goed beveiligd datacenter in Nederland door Mobidot.

Ja, om mee te doen met een individuele uitdaging of een groepsuitdaging als Bike2Sport 2019 heb je de SMART Mobiliteit-app nodig op je mobiele telefoon.

Aan de hand van sensoren in je smartphone registreert de SMART Mobiliteit-app hoe en waar je reist. Aan de hand van deze gegevens kan Enschede Fietsstad 2020 je belonen voor individuele- of groepsuitdagingen.

Voor Bike2Sport 2019 wordt in de SMART Mobiliteit-app door Enschede Fietsstad 2020 een groepsuitdaging aangemaakt voor alle clubs die meedoen aan de fietsuitdaging. Kort voor de start van de uitdaging (1 februari 2019) ontvang je via je club een ‘uitnodigingsURL’ waarmee je je kunt aanmelden voor jouw clubuitdaging.

Na het installeren en aanmaken van een persoonlijk account in de SMART Mobiliteit-app, moet je deze URL op je telefoon openen om je aan te melden voor je clubuitdaging. Hierna hoef je feitelijk niets mee te doen. De SMART Mobiliteit-app staat nu aan en registreert de ritten die je maakt. De ritten naar je sportclub (max. 1 per dag) tellen mee voor je clubuitdaging.

Zorg ervoor dat je GPS en Wifi aan hebt staan op je telefoon en dat je de SMART Mobiliteit-app toestemming hebt gegeven om je locatiegegevens te gebruiken. Wanneer je ritten blijvend niet geregistreerd worden, geef dit dan door aan je club. Je club kan Enschede Fietsstad benaderen en vragen hier naar te kijken. Belangrijke informatie die Enschede Fietsstad nodig heeft om niet-geregistreerde ritten te kunnen opzoeken zijn: het account waarmee de ritten gemaakt zijn en datum/tijd waarop de rit gemaakt is.

SMART in Twente is een initiatief van de gemeente Enschede. SMART helpt jou om slimmer en bewuster te reizen. De SMART Mobiliteit-app verzamelt daarom via jouw smartphone data over jouw verplaatsingen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou bijvoorbeeld belonen voor reizen buiten de spits of jou als fietser sneller groen aan laten vragen bij een verkeerslicht.
De data die wij verzamelen en verwerken is privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld waarin we beschrijven hoe we om gaan met jouw gegevens. Om de SMART Mobiliteit-app te kunnen gebruiken dien je in de app akkoord te gaan met deze privacy verklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van jouw gegevens.

De belangrijkste punten:

 1. We verzamelen je verplaatsingen om jou inzicht te geven in je eigen reisgedrag en je te kunnen belonen voor de slimme reiskeuze.
 2. Hoe en waarmee je je verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van jouw telefoon. Daarnaast verzamelen we jouw feedback over jouw reisbeleving.
 3. Om je te kunnen belonen moet je een gebruikersaccount in de app aanmaken. Alleen de gegevens die nodig zijn om de door jou geselecteerde beloning te krijgen worden doorgegeven aan de SMART beloningspartner. Als je bv een toegangskaartje per post wilt ontvangen dan wordt naar je adres gevraagd. Voor kortingen per e-mail is je e-mailadres nodig.
 4. Jouw persoonlijke verplaatsingen en feedback worden niet met derden gedeeld, tenzij je dit zelf doet via de deelmogelijkheden in de app.
 5. Wij anonimiseren alle verplaatsingsdata en feedback en verstrekken deze aan Enschede voor verkeerskundig beleid en stellen deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Dit betreft vooral gemiddelden over alle reizigers: bijvoorbeeld het aantal mensen dat een bepaald punt is gepasseerd of de gemiddelde reistijd op een bepaalde weg.
 6. Indien je op de fiets in de buurt komt van een, hiervoor toegerust, verkeerslicht dan wordt er automatisch versneld groen aangevraagd. Deze aanvraag is anoniem.
 7. Tijdens het gebruik van SMART verzamelen we loggegevens, zoals het door jou gebruikte model smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 8. Als je contact opneemt met de servicedesk dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven.
 9. Je hebt altijd zeggenschap over de door jou verstrekte of de gemeten gegevens. Indien je wilt dat jouw gebruikersaccount wordt beëindigd kun je contact opnemen met info@smartintwente.nl en zullen al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Indien je een jaar lang niet actief bent als gebruiker, dan zullen al jouw gegevens automatisch worden verwijderd van onze systemen.
 10. Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
 11. Wij hebben een klachtenregeling. Indien je een klacht hebt of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kun je dit, via info@smartintwente.nl, kenbaar maken.

Bekijk hier het volledige privacyreglement van de SMART Mobiliteit-app.

Je kunt zelf via info@smartintwente.nl vragen om je data te laten verwijderen. Indien je een jaar lang niet actief bent als gebruiker van de SMART Mobiliteit-app, wordt je data automatisch verwijderd uit de systemen van SMART Mobiliteit-app.

Actievoorwaarden

Om mee te doen, dien je de app 'SMART Mobiliteit'  versie 2.4.1 op je telefoon te installeren en daarna op je telefoon de link te openen die je van je club toegestuurd hebt gekregen.

Je fietst van je huisadres naar je sportclub of terug.

Per dag kun je maximaal 1 keer bijdragen aan het aantal ritten dat jouw club heeft toegezegd te maken.

De actie loopt van 1 februari t/m 31 mei 2019.

Je moet minimaal 16 zijn om mee te doen. Of je hebt toestemming van je ouder(s) nodig.

Er is een maximaal aantal clubs dat mee kan doen aan de groepsuitdaging. Deelnemende clubs worden geselecteerd door Enschede Fietsstad 2020.

Iedere club die geselecteerd is om mee te doen met de groepsuitdaging 'Bike2Sport 2019' ontvangt 1 euro per gemaakte rit (maximaal 1 rit per dag per deelnemer) wanneer de geformuleerde doelstelling (totaal aantal ritten tijdens de actieperiode) behaald is. Clubs die hun uitdaging niet hebben behaald, maar wel actief hun leden hebben aangespoord, krijgen 50% uitbetaald. Clubs die hun uitdaging niet hebben behaald en weinig actief zijn geweest in het aansporen van hun leden, krijgen 25% uitbetaald.

Iedere club die zijn doelstelling gehaald heeft, maakt kans op een extra beloning van 1.000 euro. Deze extra beloning wordt in juni 2019 bepaald door loting.

Het maximum bedrag dat per club met ritten verdiend kan worden, kan worden beperkt op basis van het aantal deelnemende clubs aan Bike2Sport 2019.

Bekijk installatiehandleiding SMART app

SMART app