Sportaal Enschede en basisschool De Regenboog zetten het platform Happy Life in om hun leerlingen op een speelse manier te leren over fietsveiligheid. Dan het gaat het dus over o.a. goede fietsverlichting, de dode hoek van voertuigen en fietsinfrastructuur in de wijk.

Happy Life Enschede is een platform waarbij kinderen worden gemotiveerd om meer te bewegen. Want bewegen is leuk en gezond. Meer fietsen sluit daar dus prima bij aan. En dus is EnschedeFietsstad2020 hartstikke enthousiast over dit initiatief!

Meer dan 80 kinderen spelen de fietsquiz en de ‘vlieg je fietsroute’ in een speelse omgeving. Met de antwoorden die de kinderen geven krijgt de gemeente Enschede meer inzicht om onveilige fietssituaties aan te pakken en de fietsveiligheid in Enschede te verbeteren. Dit betekent een verbeterde veiligheid voor de basisschoolkinderen in Enschede.

De gemeente Enschede vindt het een goed initiatief om kinderen mee te nemen in de besluitvorming en zo te komen tot betere keuzes. Benjamin Groenewolt, Projectleider Enschede Fietsstad 2020: “Dit is een prachtig voorbeeld hoe kinderen betrokken worden bij gemeentelijke besluitvorming. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.”

De belangrijkste resultaten van het initiatief zijn het in kaart brengen van fietsroutes en fietssituaties op wijkniveau, die door de leerlingen als onveilig worden ervaren. Het levert concrete informatie welke verkeerssituaties de kinderen in hun wijk als onveilig ervaren en waarom de kinderen het onveilig vinden.

Jeroen Geerink van Sportaal: “Het is enorm leerzaam om op deze manier met kinderen in gesprek te gaan over fietssituaties die zij als onveilig ervaren. Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen erg goed beschrijven wat ze onveilig vinden en waarom. Als je veilige situaties wilt creëren voor kinderen, ga dan op een speelse manier met ze in gesprek. De meest verrassende situaties die kinderen hebben meegemaakt komen voorbij in hun verhalen.’’

De kinderen van De Regenboog vinden het bijzonder leuk om op deze manier met fietsveiligheid bezig te zijn. Eén van de basisschoolleerlingen zei: “Het is écht veel leuker dan uit een boek leren en een toets te moeten maken.”

Op een speelse wijze, passend bij deze maatschappij, krijgen de kinderen zo informatie over het verkeer. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan steeds vaker op de fiets. Zij bezoeken het voortgezet onderwijs, de sportdagen en het kamp allemaal met de fiets. Daarnaast staat de keuring van de fiets en het fietsexamen ook elk jaar op de agenda.

Mariëlle Siebelt, directeur van De Regenboog: “Happy Life is een mooie, leerzame, maar vooral leuke aanvulling binnen het onderwijs. Alle kinderen wilden erg graag aan de beurt komen om te werken met Happy Life. Ik zie het dan ook zeker als een positieve bijdrage aan het onderwijs.”