Enschede zet weer een belangrijke stap in een hoogwaardig en veilig fietsnetwerk.

De gemeente heeft opdracht gegeven aan Reef Infra uit Oldenzaal tot het ontwerpen en uitvoeren van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding langs de Euregioweg naar Glanerbrug. Vanaf oktober 2019 kunnen mensen in twee richtingen fietsen vanaf de rotonde met de Sleutelweg naar de fietsbrug in de Oosterstraat.

De fietsverbinding langs de Euregioweg draagt bij aan een verdere verbetering van het fietsklimaat in Enschede. De bereikbaarheid per fiets van het Euregio bedrijventerrein verbetert sterk. Ook draagt de verbinding bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van het Euregio bedrijventerrein. De opdracht tot het ontwerpen en de realisatie van de fietsverbinding Euregioweg is gegund aan aannemer Reef Infra uit Oldenzaal (onderdeel van Strukton) in samenwerking met architectenbureau wUrck uit Rotterdam.

De start van de realisatie ‘in het veld’ is gepland in maart 2019. Maatgevend is de zogenoemde treinvrije periode van ProRail waarin er geen treinen rijden en de brug over het spoor geplaatst kan worden. Deze treinvrije periode is nu half juni 2019 gepland. Naar verwachting kunnen fietsers vanaf oktober 2019 van de nieuwe fietsverbinding in Enschede Oost gebruikmaken.

“Blij en trots”

“We zijn blij en trots dat we deze stap nu kunnen zetten”, zegt fietswethouder Jurgen van Houdt. “Het ontbreken van een fietsvoorziening langs de Euregioweg was veel fietsers een doorn in het oog. Het was best een complexe opgave. We moesten het hoogteverschil overbruggen en natuurlijk veel overleggen met ProRail. Maar het resultaat mag er zijn. En wat ook mooi is: de nieuwe fietsverbinding past goed in het landschap.”

Enschede Fietsstad 2020

Fietsen is in. Daarom zet de gemeente Enschede samen met fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig fietsen gepromoot. Met leuke acties worden inwoners en werknemers in Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. Op www.enschedefietsstad.nl staat meer informatie over deze campagne en de lopende acties.

Plattegrond Euregioweg

Bron: Enschede.nl