Op woensdagmiddag 11 januari is de nieuwe fietsenstalling Noord in gebruik genomen.  Wethouder Hans van Agteren verrichte samen met Regio Directeur Jan Mulder van Pro Rail de officiële opening.  De fietsenstalling biedt onderdak aan 1000 fietsen. De extra stallingscapaciteit  moet de grote parkeerdruk van fietsen rond het station verminderen.

De fietsenstalling heeft een groen sedumdak. Hierdoor krijgt de fietsenstalling vanaf de omliggende gebouwen een groene uitstraling. Daarnaast heeft een sedumdak een aantal praktische en duurzaamheidsvoordelen. Een sedumdak  houdt het regenwater vast, absorbeert het geluid en draagt bij aan de biodiversiteit.

In het voorjaar is de rechtstreekse verbinding met het station gereed. Dan biedt de stalling een snellere route voor fietsers vanaf de noordzijde van het station. Tot die tijd moeten de mensen omlopen via het voormalig perron langs het Stadskantoor.