Het doortrekken van de fietssnelweg F35 naar Gronau en Ochtrup heeft potentie. Dat concluderen de gemeenten Enschede, Gronau en Ochtrup. Deze gemeenten lieten samen een haalbaarheidsstudie uitvoeren door SOAB en AB Stadtverkehr. Daaruit blijkt dat er draagvlak is voor een route.

Langs het spoor

De F35 houdt in de huidige plannen op bij de kruising van de Oosterstraat met de Noord Esmarkerrondweg. Als de fietssnelweg wordt doorgetrokken naar Duitsland, dan is een route langs het spoor het meest logisch. Vanaf station De Eschmarke gaat de F35 verder langs de zuidkant van het spoor. Op die manier bereikt de F35 meer bestemmingen. Vlak voor de grens buigt de route af richting de Enscheder Strasse in Gronau. Aan de Duitse kant loopt het tracé langs de doorgaande weg naar het centrum van Gronau en van daar verder naar Ochtrup.

Het blijkt niet haalbaar om de F35 in Duitsland langs het spoor te laten lopen. Veel grond is in eigendom van de Duitse spoorwegen en in de binnenstad zouden er ingewikkelde bruggen nodig zijn. En dan nog zouden er obstakels zijn waardoor de route niet goed ingepast kan worden. Omdat de Enscheder Strasse toch binnenkort wordt aangepakt, kan de aanleg van de F35 mogelijk gecombineerd worden met deze werkzaamheden.

Duitsers enthousiast

Het stadsbestuur van Gronau is enthousiast over het concept van de fietssnelweg: een 4 meter breed fietspad met rood asfalt van hoge kwaliteit en zo min mogelijk kruisingen. Dat nodigt forensen en ander publiek uit om te fietsen, zodat de auto vaker thuis kan blijven staan.

De route hoeft aan Duitse zijde niet meteen aan alle eisen van een fietssnelweg te voldoen. Er wordt in Duitsland minder gefietst. Een eerste fase is daarom de aanleg van een comfortabele fietsroute. Wanneer het gebruik toeneemt, kan deze route worden opgewaardeerd tot fietssnelweg.

Veel goedkoper dan een auto snelweg

De totale kosten bedragen €17 miljoen. Dat klinkt veel, maar in vergelijking met de kosten van een autosnelweg zijn dit geringe kosten. Bovendien zullen de steden profiteren van een betere bereikbaarheid vanwege de fietssnelweg. In een mogelijk vervolgonderzoek wordt onder meer gekeken naar de financiering, waarbij Europese subsidies een rol kunnen spelen.

Lees meer over de F35 tussen Enschede en Gronau in deze flyer.