Om de stad bereikbaar te houden wordt hard gewerkt aan verschillende projecten. Deze projecten zullen bijdragen aan een verbetering van het fietsklimaat, verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, verbetering van de verkeersveiligheid. Én de ambitie om volgend jaar fietsstad 2020 te worden. Want in Enschede nemen we steeds vaker de fiets!

Op dit moment werkt de gemeente Enschede aan een nieuwe mobiliteitsvisie, die vóór de zomer aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks een lijst met mobiliteitsprojecten op. Dit is een lijst met projecten waarvoor geld beschikbaar is, én projecten waarvoor dat (nog) niet het geval is. Maar die we wel graag willen realiseren.

Fietssnelweg F35 Enschede-Oldenzaal

Het project F35 Enschede-Oldenzaal is zo’n project waarvoor de financiën (nog) niet beschikbaar zijn. Dit betekent dat de fietssnelweg tussen Enschede en Oldenzaal dus nog even op zich laat wachten. Wel is in opdracht van de provincie Overijssel een planstudie gestart voor het traject F35 tussen gemeentegrens Oldenzaal en Roombeek. Die planstudie moet uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp van het traject.

We verwachten dat de planstudie in het derde kwartaal van 2019 wordt afgerond. Dan is ook duidelijk zijn welk bedrag hiermee gemoeid is. Afhankelijk van de hoogte van subsidiebijdragen kan een voorstel voor de eigen gemeentelijke financiering aan de raad worden voorgelegd.

Bij voldoende eigen financiële dekking en subsidie kan de F35 tussen Enschede-Oldenzaal naar verwachting in de periode 2020-2022 verder worden voorbereid, uitgevoerd en aangelegd. De gemeente Oldenzaal start dit jaar al wel met de aanleg van het deeltraject op haar eigen grondgebied.

Realisatie F35 tussen station en Lasonderstraat

De gemeente start dit jaar wel met de herinrichting van de Raiffeissenstraat. Daarbij wordt een gedeelte van de F 35 tussen het station en Lasonderstraat gerealiseerd.

Voor de aanleg van zeven trajecten van de fietssnelweg F35 heeft de provincie Overijssel ongeveer 6 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om trajecten in Almelo, Borne, Enschede en Wierden. De aanleg zorgt voor nieuwe verbindingen van de 62 kilometer lange fietssnelweg van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en de realisatie van de F35 tussen het station en Lasonderstraat.

De investering van 6 miljoen euro maakt deel uit van een pakket van maatregelen aan wegen en fietspaden én maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren in Overijssel. De provincie Overijssel trekt hiervoor in totaal 21 miljoen euro uit.