Disclaimer Enschede Fietsstad 2020

Versie 1, 1 augustus 2018

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.enschedefietsstad.nl en alle subpagina’s die hieronder hangen. De opdrachtnemer /uitvoerder van het project, Keijzer BV, behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Informatie

Het project Enschede Fietsstad 2020 is met de grootst mogelijke zorg gecreëerd door Keijzer BV in opdracht van de gemeente Enschede. De informatie op de website www.enschedefietsstad.nl wijzigt echter snel. Keijzer BV doet er alles aan om de meest actuele informatie op deze website te plaatsen. De gemeente Enschede en Keijzer BV  zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website.

Auteursrechten

Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website(s) zijn Keijzer BV  en haar licentiegever gemeente Enschede de rechthebbenden. Verveelvoudigen, kopiëren, openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van materialen uit het project Enschede Fietsstad 2020 is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Werk van derden mag enkel gebruikt worden met toestemming van de auteursrechthebbenden. Bij twijfel, vragen of wanneer je werk onder een andere licentie wenst te gebruiken dien je contact op te nemen met Keijzer BV.

Privacy

Keijzer BV en de gemeente Enschede respecteren de privacy van de gebruikers en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden. Voor overige bepalingen rondom privacy verwijzen wij je graag naar ons privacy statement.

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht je op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wil je melding doen van deze onrechtmatige inhoud? Dan hebben wij de volgende informatie nodig:

– Je (contact)gegevens

– De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij.

– Omschrijving waarom volgens jou de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.

Stuur je mail naar info@enschedefietsstad.nl. Vermeld in het onderwerpveld van je e-mail ‘onrechtmatige inhoud’, zodat je e-mail met voorrang kan worden behandeld.

Na deze melding zal Keijzer BV onderzoek doen naar de door jou gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Keijzer BV alles in het werk stellen de inhoud binnen 48 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op www.enschedefietsstad.nl/disclaimer

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar info@enschedefietsstad.nl