Na een lange voorbereidingstijd is een wens en verzoek van de Fietsersbond Enschede in vervulling gegaan en worden bromfietsers (gele kentekenplaatjes) op de Hengelosestraat tussen de komgrens en de Uranusstraat verwezen naar de rijbaan. Tot vorige week moesten bromfietsers binnen de bebouwde kom gebruik maken van de fiets/bromfietspaden naast de weg.

Het verkeersbesluit om de paden aan te wijzen als verplicht fietspad, is al een jaar geleden genomen, maar de uitvoering liet onder andere vanwege budget en noodzakelijke verplaatsing van een reclame- en informatiepaneel nog op zich wachten. Afgelopen zomermaanden zijn bij de komgrens doorsteken gemaakt, zodat bromfietsers van de fiets/bromfietspaden buiten de kom naar de rijbaan binnen de kom worden geleid en andersom. Vorige week zijn aansluitend de laatste verkeersborden ‘verplicht brom-/fietspad’ vervangen door borden ‘verplicht fietspad’ en is de maatregel afgerond. De snelheidsverschillen tussen bromfietsers en fietsers op dit weggedeelte binnen de bebouwde kom zijn daarmee nu verleden tijd en is de veiligheid weer een stukje verbeterd.