“Het heeft lang geduurd, maar we zijn heel blij dat het er nu ligt’’, zegt Laurens Kromhof. De voorzitter van de Buurtkring Esmarke heeft het over het gereedkomen van het laatste stuk van het nieuwe fietspad langs de Zuid Esmarkerrondweg. ‘’Het geeft een groot stuk veiligheid aan de fietsers.’’

Kromhof woont met zijn vrouw en kinderen aan de Holterhofweg, die haaks staat op de Zuid Esmarkerrondweg. Sinds het fietspad er is gaan de kinderen alleen op de fiets naar de basisschool ’t Wooldrik. Vroeger werden ze gebracht met de auto. “Het was gewoon veel te gevaarlijk. Dit is echt een verademing’’, zegt Kromhof, die niet alleen een pluim wil uitdelen aan de boeren die hun grond tegen de landbouwwaarde hebben afgestaan aan de gemeente – ‘voor het maatschappelijk belang’ –  maar ook aan wethouder Hans van Agteren van BurgerBelangen. “Hij heeft zich er enorm voor ingezet. Van Agteren heeft zich er echt hard voor gemaakt dat het fietspad er kwam.’

Het in december 2017 voltooide stuk loopt vanaf de Holterhofweg tot waar het pad vroeger ophield bij de Stroinkslanden. Het is een lus geworden die de Brinkstraat kruist, maar veel extra meters levert het niet op, omdat de Zuid Esmarkerrondweg hier ook een bocht maakt. De Buurtkring Esmarke was bij de vaststelling van het tracé betrokken. “Dit was de beste oplossing, helaas was het fietspad doortrekken langs de Zuid Esmarkerrondweg niet mogelijk in verband met de vele woningen. We hadden een goede samenwerking met de gemeente. We hebben vier keer overleg gehad met een werkgroep van de gemeente om te kijken wat de beste route was.’’

Hardlopers

Ofschoon het nieuwe pad er nog maar amper ligt, wordt er al veel gebruik van gemaakt, weet Kromhof. “Er is echt sprake van een toename aan fietsers. Wielrenners en hardlopers zie je ook vaak. En mevrouw Pipers die in een boerderij aan de Zuid Esmarkerrondweg woont, loopt regelmatig hele stukken van het fietspad met haar rollator. Het pad wordt ook als wandelweg gebruikt.’’

Kromhof werd geboren aan de Holterhofweg. Ongeveer zes jaar geleden is hij voorzitter geworden van de Buurtkring Esmarke. “De Buurtkring behartigt de belangen van de bewoners van het buitengebied Zuid Esmarke. De Buurtkring bestaat volgend jaar honderd jaar. Het is van vroeger uit opgezet als een samenwerkingsverband tussen boeren, een soort coöperatie. Ze kochten gezamenlijk  machines of een varkensbeer.’’

Tegenwoordig is de Buurtkring Esmarke betrokken bij zaken als de aanleg van fietspaden, glasvezel voor sneller internet, bepaling van de buistrajecten naar Duitsland en de discussie rond windmolens. Kromhof: “Die windmolens willen ze misschien nabij het natuurgebied het Aamsveen zetten. Daar zijn we niet blij mee.’’ De Buurtkring waakt niet alleen fysiek over het buitengebied, maar is ook sociaal actief. “We proberen een stukje betrokkenheid met elkaar te creëren. Zo houden we jaarlijks een gezellig tuinfeest, organiseren we een opschoondag, waarbij we het zwerfvuil uit de bermen en sloten halen, hebben we een aantal AED’s geplaatst en organiseren we een fietstocht.’’

Dat Enschede aan de weg timmert als Fietsstad 2020 vindt Kromhof positief. “Enschede Fietsstad 2020 is een goed initiatief. Een nobel streven, maar het moet niet ten koste van alles gaan. Een fietsbrug aanleggen van een paar miljoen gaat mij te ver. Ik heb liever dat er dan meer geld beschikbaar is voor het maaibeleid, of zonnepanelen op het gemeentelijke vastgoed.’’

 

Foto: Laurens Kromhof bij fietspad Zuid Esmarkerrondweg