De hele maand september kom je ze al tegen! De fietscoaches op het Stationsplein in Enschede. Lange tijd werden hier overal fietsen gestald. Geen fraai gezicht, maar het leidt ook regelmatig tot rommelige en soms zelfs tot onveilige situaties. Ook is het een situatie die leidt tot meer diefstal van fietsen. Dat willen we graag verbeteren.

Station beter bereikbaar

Regelmatig stonden fietsen en scooters voor de trappen om de stationshal in te gaan. Ook de fietspaden rondom de ingang van het station waren vaak geblokkeerd door geparkeerde of omgevallen fietsen. Daarnaast is de strook in het trottoir voor blinden en slechtzienden vaak niet goed begaanbaar door de geparkeerde fietsen en scooters.

De actie met de fietscoaches loopt inmiddels twee weken en er worden gelukkig al veel minder fietsen en scooters op de verkeerde plek geparkeerd. Dat kan ook, want er zijn ruim voldoende fietsstallingen rondom het station! Deze stallingen rondom het station zijn overdekt, bewaakt, gratis én dichtbij.

Neem de tijd om je fiets of scooter goed te parkeren

Als je met de auto naar de stad gaat, is het vanzelfsprekend dat je een plek zoekt in een parkeergarage of een geschikte parkeerplaats vindt voor je auto. Daar hou je rekening mee door op tijd te vertrekken, zodat je toch op tijd bij je afspraak bent.

Als je met de fiets of scooter naar het station gaat, is het ook goed om de tijd te nemen om je fiets of scooter op een goede plek te zetten. In een fietsenstalling dus!

Onze fietscoaches wijzen in september iedereen er op, dat fietsen en scooters in de stallingen geparkeerd moeten worden. De hele maand informeren we iedereen wat wel en niet mag. Een verkeerd geparkeerde fiets of scooter krijgt een opvallende sticker, zodat de eigenaar ziet, dat zijn fiets/scooter op die plek niet geparkeerd mag worden. De grote borden op het stationsplein laten zien waar je je fiets/scooter op een goede manier kunt parkeren.

Vanaf 1 oktober worden verkeerd geparkeerde scooters en (brom)fietsen verplaatst en/of verwijderd. Iedereen kan dan weten wat wel en niet mag. Fietsen die wel op slot staan, maar niet ergens aan vast geketend zijn, worden verplaatst naast de stationstalling West, bij het busstation. Scooters en fietsen die losgemaakt moeten worden, worden geregistreerd en vervolgens naar het Fietsdepot op de Euregioweg gebracht. Je kunt je fiets daar weer ophalen, maar daar zijn kosten aan verbonden. Eigenaren van scooters krijgen een boete voor verkeerd parkeren.

Een veilig en bereikbaar Stationsplein

Maar laat het niet zover komen!  Het advies van dit bericht is natuurlijk: Zet je fiets/scooter op de juiste plek. We willen allemaal een opgeruimd en veilig Stationsplein. Dat is voor iedereen het prettigst. Met elkaar maken we Enschede een échte fietsstad! www.fietsstad.nl