50% minder gestolen fietsen bij Centraal Station Enschede

 

 In 2017 is het aantal aangiftes van fietsdiefstal op het Stationsplein in Enschede met 50% gedaald. Om de diefstal van fietsen terug te dringen, is de gemeente Enschede een samenwerking aangegaan met de politie en landelijke instanties. Op basis van de eerste cijfers concluderen gemeente en politie dat de gekozen werkwijze aanslaat. Het totale aantal aangiftes in Enschede is licht gedaald, maar is nog altijd hoog. Daarom blijft er inzet om een verdere daling te realiseren.

 

Fietsen in Enschede is populair. Helaas heeft dit een keerzijde. Net als in andere fietssteden worden er veel fietsen gestolen. Daarom is het nodig om dit probleem aan te pakken. Uit een analyse van aangiftecijfers bleek dat de meeste fietsen gestolen werden bij het Centraal Station. In 2017 is daarom gefocust op het stationsgebied.

 

De politie heeft een analyse van diefstallen uitgevoerd en kon op basis hiervan werken aan een betere opsporing van fietsen. Zo is in 2017 de lokfiets succesvol ingezet. Voor de gemeente stond het bieden van veilige stallingsvoorzieningen centraal. Zo is de stalling aan het Stationsplein West voorzien van camerabewaking en is de zichtbaarheid van de stalling aan het Wilminkplein verbeterd. Binnen de campagne Enschede Fietsstad 2020 is er veel aandacht besteed aan voorlichting. Ook zijn er actiedagen georganiseerd. Daarbij fietsers zijn geattendeerd op ondeugdelijke fietssloten. Ook konden inwoners hun fiets laten graveren.

 

Nieuwe actiedagen

De eerste resultaten zijn hoopgevend, maar nog steeds is het probleem van fietsdiefstal niet opgelost. Daarom gaan gemeente en politie door met de aanpak. Dit jaar zijn er nieuwe actiedagen rondom fietsdiefstal. Naast het Centraal Station komen er ook actiedagen in de binnenstad en bij station Kennispark.

 

Op maandag 9 april is er een actiedag op het stationsplein en op zaterdag 21 april is er een actiedag op de hoek Van Heekplein/ Oldenzaalsestraat. Een volledig overzicht van actiedagen is te vinden op de website www.enschedefietsstad.nl.

 

Waarom graveren?

In geval van diefstal is het belangrijk om aangifte te doen. Dat verhoogt de kans dat mensen hun fiets terug krijgen. De politie vraagt altijd naar het framenummer. Zonder framenummer is de kans klein om een gestolen fiets terug te krijgen. Het framenummer is vaak te vinden in de buurt van de trapas van uw fiets. Als een fiets geen framenummer heeft, dan kan het Centrum Fietsdiefstal een nummer graveren. Helaas is dit nog niet mogelijk in aluminium frames. Accu’s van elektrische fietsen kunnen wel worden gegraveerd. Het is handig om het framenummer te noteren en bij de verzekeringspapieren te bewaren.

 

Tips om fietsdiefstal te voorkomen

Mensen kunnen zelf veel doen om fietsdiefstal te voorkomen. De gemeente en de politie geven de volgende tips:

 

  1. Zet uw fiets altijd en overal op slot, ook als u maar even weg bent.
  2. Gebruik minstens twee goede sloten.
  3. Zet uw fiets altijd vast aan een paal of een fietsenrek.
  4. Verwijder de accu of de display van uw elektrische fiets.
  5. Maak zoveel mogelijk gebruik van (gratis) bewaakte fietsenstallingen.

 

Meer tips vindt u op www.enschedefietsstad.nl.